Discussions


Warrant

Adakah kesan beli kaunter yang premium warrant yang melebihi 40%? Apakah faktor turun naik premium? #fundamental

Mohd Faizam Ramli

Jawapan: Belum ada jawapan.