landing image

iSaham Max

Akses iSaham tanpa had
Langgan

Kemudahan yang anda akan nikmati:

Portfolio tanpa had

Portfolio amat membantu untuk pelabur melihat prestasi sendiri. iSaham membantu anda menguruskan portfolio di dalam satu platform tanpa sebarang had. Kini anda boleh menilai dan membuat keputusan yang tepat dalam melakukan perdagangan.

iSaham Insights+

Maklumat-maklumat mendalam dan sukar dicari tentang syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia yang telah dikumpulkan oleh team iSaham.

Akses awal untuk Beta Features

iSaham sentiasa menyediakan fungsi baru di website. Ini juga termasuk screener baru yang masih belum dilepaskan pada peringkat awam. Pelanggan iSaham Max boleh menggunakan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih awal.

Trading Room

Dengan adanya akses Trading Room, anda boleh meletakkan iSaham Indicator* seperti Pivot Point di chart. Anda juga dapat menyimpan segala hasil kerja chart anda dengan fungsi Save Chart. Kini anda dapat memberi fokus untuk mencari saham-saham yang berpotensi.

Tiada iklan

Kini anda boleh melakukan analisa saham tanpa sebarang ganguan. Anda akan lebih fokus dan teliti dalam mencari saham-saham yang berpotensi dengan menggunakan screener iSaham.

Dan akses tanpa had bagi:

News Analytics

Intraday stream

Sectors

Save Chart

Alert*

*Coming Soon
Bandingkan akses iSaham

Terma & Syarat iSaham Max


  1. Akses iSaham Pro (Premium screeners) dan sesi kelas iSaham Max Live tidak termasuk di dalam langganan akses iSaham Max.
  2. Akses iSaham Max adalah terbuka kepada semua, manakala akses iSaham Pro hanya terbuka kepada client yang membuka akaun CDS bersama iSaham partnered remisiers.
  3. Semua pembayaran bagi iSaham Max adalah non-refundable.
  4. Sila hubungi iSaham Support melalui telegram @iSahamSupport untuk sebarang pertanyaan berkenaan iSaham Max.