landing image

iSaham Max

Langgan

Kemudahan yang anda akan nikmati:

Portfolio tanpa had

Portfolio amat membantu untuk pelabur melihat prestasi sendiri. iSaham membantu anda menguruskan portfolio di dalam satu platform tanpa sebarang had. Kini anda boleh menilai dan membuat keputusan yang tepat dalam melakukan perdagangan.

Seminar FA Advanced Extended
dan iSaham Insights+

Seminar FA Advanced Extended akan mengkaji secara mendalam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Anda juga boleh membaca semua maklumat yang telah dikumpulkan oleh team iSaham di page iSaham Insights+.

Akses awal untuk Beta Features

iSaham sentiasa menyediakan fungsi baru di website. Ini juga termasuk screener baru yang masih belum dilepaskan pada peringkat awam. Pelanggan iSaham Max boleh menggunakan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih awal.

Trading Room

Dengan adanya akses Trading Room, anda boleh meletakkan iSaham Indicator* seperti Pivot Point di chart. Anda juga dapat menyimpan segala hasil kerja chart anda dengan fungsi Save Chart. Kini anda dapat memberi fokus untuk mencari saham-saham yang berpotensi.

Tiada iklan

Kini anda boleh melakukan analisa saham tanpa sebarang ganguan. Anda akan lebih fokus dan teliti dalam mencari saham-saham yang berpontensi dengan menggunakan screener iSaham.

Dan akses tanpa had bagi:

News Analytics

Intraday stream

Sector

Save Chart

Alert*

iSaham Indicator*

*Coming Soon
iSaham Plans

Terma & Syarat iSaham Max


  1. iSaham Max hanya terbuka kepada ahli iSaham Pro. Anda perlu menjadi ahli iSaham Pro bagi melanggan iSaham Max.
  2. Anda perlu kekal menjadi ahli iSaham Pro bagi menggunakan semua features iSaham Max.
  3. Semua pembayaran bagi iSaham Max adalah non-refundable.
  4. Sila hubungi iSaham Support melalui telegram @iSahamSupport untuk sebarang pertanyaan berkenaan iSaham Max.