Discussions


Technical Analysis - Decision making

Bagaimana boleh kita mengambil keputusan utk "HOLD" sesuatu saham yang telah kita beli? #technical

Rahman Mohamed

Jawapan: Belum ada jawapan.