Discussions


SNR

Cara betul tentukan SNR untuk short term, mid term dan long term. #technical

Khalil Bahreem

Jawapan: Belum ada jawapan.