Discussions


Penerangan berkaitan Warrant

Apakah yang dimaksudkan dengan mothershare? Mengapa perlu elak premium lebih 40% dan mengapa perlu elak 6bulan sebelum expired date? #basic

Ariffudin Dzulkhefli

Jawapan: Belum ada jawapan.