Discussions


Column AK EP, CL, TP

Cara betul penggunaan column ini untuk EP, CL, TP, Remarks dan bagaimana untuk react apabila value berubah kemudian hari. #screener

Khalil Bahreem

Jawapan: Belum ada jawapan.