ASAS

31-DEC-2021

Kos yang Terlibat dalam Jual Beli Saham Bermula Januari 2022


 


Kami pernah menjelaskan tentang kos-kos yang terlibat dalam jual beli saham pada suatu ketika dulu. Kos-kos ini termasuklah bayaran broker, duti setem, bayaran pelepasan dan cukai kerajaan.

Namun, pada 29 Oktober yang lalu, pembentangan Belanjawan 2022 telah dibuat oleh Menteri Kewangan Malaysia, dan terdapat beberapa perubahan terhadap kos pembelian saham telah diumumkan.

Perubahan cukai dan duti setem yang telah dimaklumkan sewaktu Belanjawan 2022.
Perubahan cukai dan duti setem yang telah dimaklumkan sewaktu Belanjawan 2022.

Terdapat beberapa perkara yang akan memberi perubahan terhadap kos pembelian saham di Bursa Malaysia. Antaranya ialah:

  1. Duti setem nota kontrak yang dinaikkan dari 0.1% kepada 0.15%.
  2. Had duti setem sebanyak RM200 bagi setiap nota kontrak akan dimansuhkan.
  3. Aktiviti pembrokeran dagangan saham tidak lagi dikenakan cukai oleh kerajaan.

Walau bagaimanapun, pada 30 Disember 2021, Kementerian Kewangan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa amaun maksimum duti setem yang akan dikenakan bagi setiap nota kontrak dihadkan kepada RM1,000.

Duti setem

Secara ringkasnya, kadar duti setem yang baharu ini membawa maksud, bagi setiap RM 1,000 saham yang didagangkan, terdapat RM 1.50 kadar duti setem yang akan dikenakan.

Namun demikian, terdapat perbezaan kadar maksima duti setem mengikut jenis saham yang didagangkan. Kadar maksima duti setem dan jenis saham dibahagikan seperti berikut:

1. Kadar maksima RM 1000, bersamaan 0.15%

2. Kadar maksima RM200, bersamaan 0.1%

Manakala untuk Exchange Traded Fund (ETF) pula, ia diberikan pengecualian duti setem sehingga tahun 2025.

Lain-lain caj

Bagi bayaran broker, anda perlu merujuk broker masing-masing untuk mengetahui caj yang dikenakan oleh mereka. Untuk M+ dan CGS-CIMB, bayaran broker kekal pada kadar 0.08% atau minima RM 8 untuk setiap transaksi. Manakala bayaran pelepasan oleh Bursa Malaysia pula kekal dengan kadar 0.03%.

Oleh itu, mari kita lihat cara pengiraan kos yang terlibat dalam jual beli saham bermula 1 Januari 2022.

Contoh kiraan kos jual beli saham

Contoh 1: Saham ABC, kuantiti 10,000 unit.

Harga saham RM 0.80
Kuantiti 10,000 unit
Bayaran broker RM 8
Bayaran pelepasan 0.03%
Duti setem 0.15%

 

Pengiraan:

RM 8000 + (RM 8 + RM 2.40 + RM 12.00) = RM 8022.40

Oleh kerana 0.08% dari RM 8,000 adalah RM 6.40, jadi, caj minima bayaran broker sebanyak RM 8 dikenakan.

Contoh 2: Saham ABC, kuantiti 100,000 unit.

Harga saham RM 0.80
Kuantiti 100,000 unit
Bayaran broker 0.08%
Bayaran pelepasan 0.03%
Duti setem 0.15%

 

Pengiraan:

RM 80,000 + (RM 64 + RM 24 + RM120) = RM 80,208

Contoh 3: Saham ABC, kuantiti 1,000,000 unit.

Harga saham RM 0.80
Kuantiti 1,000,000 unit
Bayaran broker 0.08%
Bayaran pelepasan 0.03%
Duti setem 0.15%

 

Pengiraan:

RM 800,000 + (RM 640 + RM 240 + RM 1,000) = RM 801,880

Oleh kerana terdapat had maksima caj duti setem, jumlah yang akan dicaj adalah RM 1,000 dan bukanlah RM 1,200.

Rumusan

Jelas dilihat melalui pengiraan, caj duti setem yang baharu ini akan lebih memberi kesan kepada pelabur yang melabur dalam jumlah yang besar. Namun begitu, penetapan had limit yang diumumkan sedikit sebanyak dapat membantu untuk menjadikan pasaran Bursa Malaysia kekal rancak dan dinamik.

Selain mengira kos jual beli saham secara manual, anda juga boleh menggunakan Buy Calculator kami. Kalkulator ini menggunakan kadar broker yang ditetapkan oleh Malacca Securities (M+).


< kembali ke laman blog utama