IPO Case Study - IPO Main Market

Case study tiga IPO Main Market (SengFong Bhd, Farm Fresh Bhd & Senheng) yang sudah disenaraikan. Kita akan bincang beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan bagaimana aspek ini mempengaruhi prestasi sesuatu IPO tersebut.


Walaupun past performance IPO tidak mempengaruhi prestasi sesuatu IPO yang lain pada masa akan datang, tapi tujuan case study ini adalah untuk meningkatkan kefahaman secara umum dalam dunia pelaburan IPO.