Heikin Ashi 4R1G

Last Updated: Tue, 07 Jul 2020 17:00:56

This is a screener seeks for a possible bullish reversal by using Heikin Ashi candlesticks.

4 consecutive Red Heikin Ashi candlesticks followed by 1 Green Heikin Ashi candlesticks.

Contributor: Azhar Khamaruzaman.

Add to Favorites

Stock HA-Close HA-Open HA-High HA-Low G iSaham Score
ELKDESA [NS]* 1.35 1.33 1.36 1.33 2G 8.4
GASMSIA 2.78 2.78 2.83 2.75 1G 8.1
APPASIA 0.315 0.305 0.34 0.295 1G 7.6
HUPSENG* 0.95 0.95 0.955 0.95 1G 6.8
APEX [NS] 0.95 0.91 0.95 0.91 1G 6.8
CWG 0.33 0.295 0.33 0.295 2G 6.7
ATAIMS 1.26 1.25 1.27 1.25 1G 6.7
HWGB 0.465 0.45 0.47 0.45 2G 6.6
PRLEXUS 0.565 0.545 0.58 0.545 2G 6.6
MQREIT [NS] 0.74 0.74 0.745 0.735 2G 6.6
RAPID [NS]* 5.81 5.72 5.85 5.72 2G 6.4
ECOFIRS* 0.32 0.315 0.325 0.31 2G 6.3
KGB* 0.995 0.995 1.01 0.98 1G 6.3
CJCEN 0.38 0.37 0.38 0.37 2G 5.9
PARAGON 0.26 0.25 0.26 0.25 2G 5.9
ADVCON 0.385 0.37 0.405 0.37 1G 5.9
NICE 0.055 0.05 0.055 0.05 2G 5.8
ITRONIC 0.085 0.075 0.095 0.075 1G 5.7
PESTECH* 0.885 0.88 0.895 0.865 1G 5.5
TMCLIFE [NS]* 0.5 0.5 0.505 0.495 1G 5.5
GLOTEC-WA 0.06 0.06 0.06 0.06 2G 5.5
AEM 0.095 0.095 0.095 0.09 1G 5.4
PRKCORP [NS] 0.165 0.13 0.17 0.13 1G 5.3
XINGHE [NS] 0.255 0.245 0.26 0.245 2G 5.3
HBGLOB [NS] 0.1 0.085 0.105 0.085 2G 5.3
MYSCM-WA 0.04 0.035 0.04 0.035 1G 5.3
BAHVEST* 0.375 0.36 0.385 0.36 2G 5.2
MPCORP [NS] 0.09 0.09 0.09 0.09 2G 5.1
ORIENT [NS] 5.65 5.63 5.69 5.62 2G 5.1
NSOP [NS]* 2.7 2.7 2.7 2.7 2G 5.0
MCEMENT 2.49 2.38 2.5 2.38 2G 4.9
MTDACPI 0.155 0.15 0.155 0.15 1G 4.6
PASDEC 0.225 0.21 0.245 0.21 1G 4.6
ALAM-WA 0.04 0.04 0.045 0.04 2G 4.4
MTRONIC-WA 0.015 0.01 0.015 0.01 2G 4.3
TAWIN-WA [NS] 0.03 0.025 0.03 0.025 1G 4.2
MEDIAC* 0.18 0.18 0.185 0.175 2G 4.1
TOCEAN 0.46 0.455 0.46 0.455 2G 4.1
NEXGRAM-WC 0.01 0.005 0.01 0.005 1G 4.1
DWL-WA 0.07 0.065 0.075 0.06 2G 4.1
CHUAN 0.27 0.27 0.27 0.27 1G 3.8
TANCO [NS] 0.055 0.055 0.055 0.055 2G 3.8
YGL 0.12 0.11 0.125 0.11 1G 3.8
SUNZEN [NS] 0.1 0.095 0.1 0.095 1G 3.8
MCLEAN-WB 0.02 0.02 0.025 0.02 1G 3.8
TPC 0.26 0.255 0.26 0.255 2G 3.7
NEXGRAM 0.025 0.025 0.025 0.02 2G 3.6
PERMAJU 0.3 0.255 0.35 0.255 1G 3.6
PICORP 0.1 0.1 0.1 0.1 1G 3.6
AZRB-WA 0.09 0.085 0.09 0.085 2G 3.6
PWF-WA 0.025 0.015 0.03 0.015 1G 3.6
HOKHENG 0.425 0.425 0.43 0.425 2G 3.5
AIM 0.2 0.195 0.2 0.195 1G 3.4
EWEIN-WB 0.08 0.08 0.08 0.08 1G 3.4
AVI 0.07 0.07 0.07 0.065 2G 3.3
MESB-WA 0.07 0.07 0.075 0.065 1G 2.8
CAELY-WA 0.145 0.14 0.145 0.14 2G 2.8
MITRA-WE 0.04 0.04 0.04 0.04 2G 2.2
KTB 0.04 0.035 0.04 0.035 1G 2.1
DNEX-WD 0.02 0.02 0.02 0.015 2G 1.8