Heikin Ashi 4R1G

Heikin Ashi 4R1G

Last Updated: Wed, 20 Sep 2017 18:26:06

This is a screener seeks for a possible bullish reversal by using Heikin Ashi candlesticks.

4 consecutive Red Heikin Ashi candlesticks followed by 1 Green Heikin Ashi candlesticks.

Contributor: Azhar Khamaruzaman.

Stock HA-Close HA-Open HA-High HA-Low G Overall Score
SKPRES 1.49 1.48 1.52 1.46 1G 13.6
ORNA 1.44 1.4 1.45 1.4 2G 11.9
AHEALTH 4.9 4.84 4.9 4.84 1G 11.8
FPI [NS] 1.26 1.18 1.3 1.18 2G 11.7
HOMERIZ 0.935 0.93 0.94 0.93 1G 11.7
KSL 1.26 1.25 1.27 1.25 2G 11.1
XINGHE [NS] 0.055 0.05 0.055 0.05 1G 10.8
GTRONIC 6.15 6.15 6.17 6.13 1G 10.6
LPI [NS] 17.8 17.69 17.9 17.69 2G 10.1
SHL 2.84 2.84 2.85 2.83 1G 9.7
JOHOTIN 1.37 1.36 1.38 1.35 2G 9.5
SCGM 2.94 2.91 2.95 2.91 2G 9.5
TECFAST 0.945 0.945 0.96 0.935 1G 9.2
OLYMPIA [NS] 0.14 0.14 0.145 0.135 1G 9.2
PPB 16.8 16.71 16.84 16.71 1G 9.1
PNEPCB 0.54 0.5 0.54 0.5 1G 9.0
BIMB 4.3 4.29 4.33 4.26 1G 8.9
GCB [NS] 1.52 1.52 1.54 1.52 1G 8.5
PANTECH 0.645 0.635 0.65 0.635 2G 8.3
HTPADU 0.75 0.74 0.755 0.74 2G 8.3
RVIEW 3.66 3.65 3.66 3.65 1G 8.2
ULICORP [NS] 4.4 4.37 4.4 4.37 2G 8.1
IQGROUP 3.4 3.36 3.44 3.36 2G 8.0
ACCSOFT [NS] 0.765 0.73 0.77 0.73 2G 7.8
REX 2.26 2.25 2.28 2.23 2G 7.6
NTPM 0.79 0.79 0.79 0.79 1G 7.5
CCB 2.25 2.24 2.28 2.21 1G 7.4
E&O 1.6 1.58 1.62 1.57 2G 7.3
JAG 0.135 0.135 0.14 0.13 1G 7.2
TIMWELL 0.63 0.58 0.63 0.58 1G 6.8
JOHAN [NS] 0.315 0.31 0.325 0.31 1G 6.7
NHFATT 3.5 3.38 3.5 3.38 1G 6.5
DNEX 0.495 0.48 0.515 0.475 1G 6.4
MALAKOF 1.08 1.07 1.08 1.07 2G 6.4
GMUTUAL 0.405 0.405 0.41 0.4 1G 6.3
PUC 0.145 0.145 0.15 0.14 2G 6.2
EKOVEST 1.11 1.11 1.12 1.11 1G 6.0
INARI-WA 2.27 2.26 2.3 2.25 1G 5.9
FIBON [NS] 0.62 0.615 0.63 0.61 2G 5.9
MARCO [NS] 0.145 0.145 0.15 0.14 1G 5.9
LBS-WB 0.595 0.59 0.6 0.59 1G 5.8
SPRITZER 2.15 2.15 2.15 2.14 1G 5.7
CHUAN 0.545 0.54 0.545 0.54 1G 5.6
BRIGHT [NS] 0.265 0.26 0.27 0.25 1G 5.6
BIOHLDG-WA 0.17 0.165 0.17 0.165 1G 5.6
AMTEK 0.32 0.28 0.33 0.28 1G 5.3
LEESK 0.315 0.315 0.32 0.315 1G 5.2
SUMATEC-WA 0.035 0.025 0.04 0.025 1G 5.1
MTOUCHE 0.195 0.195 0.2 0.19 2G 5.1
MERGE 0.355 0.355 0.36 0.35 1G 5.0
CSCENIC 1.84 1.83 1.85 1.83 1G 4.9
SMCAP 0.59 0.575 0.59 0.575 1G 4.9
TDEX 0.15 0.15 0.15 0.15 2G 4.9
EASTLND 0.17 0.17 0.175 0.17 1G 4.8
COMCORP 0.75 0.745 0.755 0.745 1G 4.7
UMWOG 0.325 0.31 0.37 0.28 2G 4.6
OCK-WA 0.295 0.295 0.3 0.295 1G 4.6
PENSONI 0.605 0.6 0.61 0.6 1G 4.4
SUNZEN-WA [NS] 0.235 0.22 0.235 0.22 1G 4.2
DPS 0.09 0.085 0.09 0.085 2G 4.1
FSBM 0.23 0.23 0.24 0.22 1G 4.1
SWSCAP 1.06 1.06 1.08 1.05 1G 4.0
SOLID-WA 0.635 0.61 0.635 0.61 1G 3.9
DNEX-WD 0.23 0.22 0.24 0.22 1G 3.9
PANTECH-WB 0.235 0.23 0.24 0.23 2G 3.9